Biologische producten meestal duurder maar hoe denken wij over de prijs?

Voedsel wordt vaak zo goedkoop mogelijk geproduceerd. Maar dat betekent niet dat alle kosten in het eindproduct zijn meegerekend.

Vanuit de biologische principes werken bioboeren op een manier waarbij ze het milieu zo min mogelijk belasten. Ze gebruiken geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmest, en ze hebben geen mestoverschotten. Daarnaast wordt in de biologische landbouw veel geïnvesteerd in duurzame maatregelen die goed zijn voor de bodem, biodiversiteit en het grondwater. Hierdoor kosten biologische producten wat meer, maar zijn ze ook echt duurder…?

Prijs

Op dit moment is het zo dat de prijs van een product niet de afspiegeling is van de echte prijs. Kosten voor afbraak van natuur en biodiversiteit, CO2 -uitstoot, vervuiling van het water, dierenleed en gezondheid zijn niet in de prijs inbegrepen. De prijs van één product is een complex resultaat van vele factoren. In de biologische sector streven we naar een echte én een eerlijke prijs. Daarin zijn de kosten, baten en risico’s verdeeld over de hele keten, met duurzaamheid als norm.


Bionext, de brancheorganisatie voor biologische landbouw en voeding heeft hierover een heldere greenpaper uitgebracht. Voor het project Eerlijke en Echte prijs werken zij samen met True Price en Wageningen Economic Research.

Deskundige en medeoprichter Michiel Scholte is aan het woord in een verhelderend interview . Naast zijn werkzaamheden bij True Price en het Impact Institute, is Michel is momenteel ook Minister van de Nieuwe Economie, een initiatief van MVO Nederland. Met de Minister van de Nieuwe Economie wil MVO Nederland een signaal geven aan de politiek in Den Haag dat er een groeiende groep mensen is met visie op versnelling naar de nieuwe, toekomstbestendige economie.

Van slechte prijs naar echte prijs – Interview met Michel Scholte

Wat is eigenlijk True Price?

Michel: “Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Hoeveel het kost om een product te maken, is afhankelijk van veel verschillende factoren. Het zijn namelijk niet alleen de kosten van de grondstoffen en de arbeid, je moet ook denken aan de schade aan mens en milieu. Deze externe, ook wel verborgen kosten genoemd, worden momenteel niet doorberekend in de marktprijs. Klimaatverandering, het uitputten van de bodem, vervuiling van lucht, water en verarming van landbouwgrond maar ook kinderarbeid, arbeidsongevallen en onderbetaling van partijen in de productieketen zijn allemaal voorbeelden van externe kosten.”

“Bij True Price berekenen wij meer dan dertig ecologische en sociale impacts. Door deze kosten inzichtelijk te maken en op te tellen bij de marktprijs, ontstaat de true price oftewel de echte prijs. Wij moeten van slechte prijzen naar echte prijzen.” Het hele interview vind je hier

Bron: Bionext