Caring Farmers

Biologische koe met de boer

Samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw in 2030

Dat het huidige voedselsysteem niet evenwichtig is, weten we al tientallen jaren. Maar dat veranderen veranderen vergt moed, kennis en inzet. Daar willen veel pioniers, individuen en kleine organisaties graag aan bijdragen. Allemaal met als uitgangspunt dat we zorgen voor de aarde en deze straks door kunnen geven aan toekomstige generaties.

Als Biowinkel delen wij deze missie. Al is het lokaal en op kleine schaal. Ook als consument heb je invloed. Want als is het op microniveau, alles wat je in je boodschappentas meeneemt is meebepalend in dit voedselsysteem.

Zo kwamen wij kort geleden in contact met de Caring Farmers. Zij zijn een (kleine) groep individuen, boeren, wetenschappers en consumenten die zich hebben verenigd en mee denken en helpen een toekomstbestendige gezonde landbouw te ontwikkelen.

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Het initiatief is ontstaan vanuit boeren die het ècht anders willen en doen. Boeren die vaak al jaren biologisch werken of in omschakeling zijn naar biologisch of een meer natuurlijke bedrijfsvoering.

Dat laatste heet ook wel natuurinclusieve kringlooplandbouw, waarbij zorg gedragen wordt voor de natuur, dieren zoveel mogelijk de ruimte krijgen, biodiversiteit ieder jaar toeneemt, de bodem leeft, de kringlopen gesloten zijn en boeren hun klanten steeds beter leren kennen.

Mart-Jan en Willy van de Bonte Weide uit Stolwijk
Mart-Jan en Willy van de Bonte Weide in Stolwijk

Caring Farmers heeft één missie: één natuurinclusieve kringlooplandbouw in 2030. Hoe daar te komen, weten ze ook nog niet precies. Maar dat boeren het niet alleen kunnen is zeker. Zij zoeken hulp bij elkaar door kennis te delen en partners aan hen te binden die kunnen helpen echt grote stappen te kunnen zetten.

“Dat vraagt ook ander beleid. Dat wachten wij echter niet af, we gaan gewoon vast aan de slag”

In samenwerking met onder andere Biohuis, de Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland is bijvoorbeeld het Groenboerenplan ontwikkeld. Met hierin alternatieven voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en een systeem dat piekbelasters stimuleert duurzaam over te schakelen. Begin februari werd dit gepresenteerd op de Groenboerenconferentie in Utrecht.

Ook Caring Farmers bij ons in de buurt

Dichter bij huis zijn ook onze lokale boeren aangesloten bij Caring Farmers. Zoals Mart-Jan en Willy van Geitenboerderij de Bonte Weide in Stolwijk. Van hun erf verkopen wij geitenkaas, geitenkefir en de Bonte Weide eieren.

Zij zijn altijd al actief bezig met het verzorgen van de bodem en de natuur. Een gezonde bodem is je grootste bezit. Alleen door er goed voor te zorgen ontstaat er weer meer biodiversiteit en weides met klaver en kruiden. Gezond en lekker voor de dieren.

Caring Farmers verenigt consumenten, wetenschappers, NGO’s en ketenpartners. Daarom verbinden wij ons als Biowinkel Gouda ook graag aan dit initiatief. Wil je meer informatie kijk dan gerust even op hun website of neem de Caring Farmers folder mee uit onze winkel.